แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ กัวลาลัมเปร์ ปีนัง สิงคโปร์

จำนวนการเข้าขม 12 ครั้ง
แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ กัวลาลัมเปร์ ปีนัง สิงคโปร์ - บริษัท เมกะ ทราเวล จำกัด
รหัสทัวร์
006-8357
วันที่เดินทาง
ม.ค.67 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง

ไฮไลท์

 • ท่าเรือMarina Bay Cruise Center    
 • กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง)
 • ปีนัง, ประเทศมาเลเซีย
 • Marina Bay Cruise Center ประเทศสิงคโปร์

แผนการเดินทาง

16.00 น. เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre , ประเทศสิงคโปร์ (ท่านควรถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินก่อนเรือออก อย่างน้อย 3 ชั่วโมง)

19.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ประเทศสิงคโปร์ ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลัก หรือเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติได้ตามอัธยาศัย  หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก  (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบที่โต๊ะ Box office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6)   และดนตรีสด ตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่านตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)  

ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจากสื่อบนเรือ RW Daily หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ Port Klang ประเทศมาเลเซีย สำหรับท่านที่จองทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง, ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวัน โดยสามารถดูได้จาก RW Daily ตารางกิจกรรที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน  สำหรับท่านที่พักผ่อนอยู่บนเรือสำราญสามารถรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น บนเรือสำราญได้ตามอัธยาศัย

16.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือ Port Klang, ประเทศมาเลเซีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้

07.00 น. เรือเทียบท่าที่ท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ปีนัง เป็นหนึ่งใน 13 รัฐ ที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียเดิมชาวเมเลย์รุ่นแรกเรียกว่า ปูเลา วาซาตูหรือเกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแปนที่เดือนเรือ เรียกว่า ปูเลาปีนัง หรือ เกาะหมาก ต่อมา อังกฤษเรียกว่า เกาะพรินซืออฟเวลส์ จอร์ทาวน์ (George Town)  เมืองหลวงของปีนัง เป็นเมืองแห่งมรดกโลกพร้อมกับเมืองมะละกา ด้วยวัฒนธรรมของยุคอาณานิคมอังกฤษไว้ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 จึงทำให้ปีนังยังคงมีกลิ่นอายความเป็น ตะวันตกจนถึงปัจจุบันให้เราได้เห็น

สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกก่อน 1 ชั่วโมง สำหรับท่านที่พักผ่อนอยู่บนเรือสำราญสามารถรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น บนเรือสำราญได้ตามอัธยาศัย

16.00 น. เรือออกจากปีนัง, ประเทศมาเลเซีย

ช่วงค่ำ เรือจะมีแท็กกระเป๋าและกำหนดเวลาลงเรือให้ในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อนให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)

ค่ำวันนี้ท่านสามารถเคลียร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับทางเรือได้เพื่อความสะดวกในวันถัดไป

ถ้าท่านประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

13.00 น  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมาริน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์, ประเทศสิงคโปร์ หลังทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง หลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**ตรวจสอบสิ่งของ ของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
10 มี.ค. 67 - 12 ก.พ. 6713,990 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 6713,990 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าที่พักห้องละพักได้สูงสุด 4 ท่าน ตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
 2. ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ Genting Dream  ตามที่ทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 3. ประกันการเดินทาง+ประกันอุบัติเหตุ (อายุผู้เดินทางไม่เกิน 75 ปี)** รวมเวลาเดินทางไม่เกิน 8 วัน** *รายละเอียดประกันการเดินทาง+ประกันอุบัติเหตุ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
 1. ค่าทิปส์ SGD 22 /คน/คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 /คน/คืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
 2. ภาษีท่าเรือ 1,900 บาท/คน / ทริป
 3. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สิงคโปร์
 4. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 5. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 6. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
 7. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจำนวนห้องว่าง
 3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม, โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

หมายเหตุ

 สำหรับผู้มีครรภ์  กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาให้ขึ้นเรือ

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6เดือน 7วัน)

ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากกว่า 180 วันนับจากวันเดินทางกลับ

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาสและฤดูกาล หรือเกิดสุดวิสัยในการเดินทาง

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเที่ยบเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง

หากผู้เดินทางพบผลโควิดเป็นบวก ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรมที่เลือกทำการจอง

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
13,990 บาท
รหัส 006-8357 แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ กัวลาลัมเปร์ ปีนัง สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 13,990 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67 - มี.ค.67
เดินทางโดย เดินทางมาเอง
ดูเพิ่มเติม https://megatravelcenter.com/tour.php?tour_id=5180

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/077/006-8357.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท เมกะ ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11877
โทร 063-524-6397 ,02-010-2559
LINE ID @megatravel
อีเมล megatravel789@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
Mega Travel Center
Mega Travel Center
Mega Travel Center
Mega Travel Center
Mega Travel Center
Mega Travel Center
Mega Travel Center
Mega Travel Center
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท เมกะ ทราเวล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11877

110/59 หมู่.4 หมู่บ้าน Pruksa Avenue ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา